Personale

Søren Pedersen – Lærer – soren@ringsted-privatskole.dk

 

Skolen har flere ansatte.