Mobning – handleplan

Som udgangspunkt søger vi på Ringsted Privatskole at undgå mobning ved at fokusere på trivsel gennem:

 1. samtaler
 2. historier
 3. film
 4. sketcher
 5. rollespil

—————————-

Når en elev selv, en klassekammerat eller en lærer melder om problemer omkring manglende trivsel eller mobning, vil vi:

 1. tage fat på det konkrete problem gennem:
 1. samtale med eleven
 2. samtale med mobberen
 3. samtale med klassen
 4. samtale med forældrene
 5. orientere de andre lærere
 1. arbejde med problemet
 1. med ”offeret”
 2. med mobberen/mobberne/klassekammeraterne

 

 1.    vende tilbage til sagen:
 1. ved at vurdere den på ny med eleven
 2. ved at tage kontakt til hjemmet for at høre deres oplevelse af sagen.